بنیاد علوم و فنون زاگرس

معرفی اجمالی بنیاد علوم و فنون زاگرس

به سایت ما خوش آمدید. شرحی اجتمالی از خدمات در زیر آمده است :

  • آموزش و صدور ISO
  • آموزش MBA-DBA
  • آموزش کارکنان دولت
  • مشاوره مشمولین نظام وظیفه
  • معادل و سطح بندی
  • و....
...
طراح سایت :گروه مانی