با عرض سلام. نمونه گواهی های صادره توسط بنیاد فنون زاگرس مانند زیر می باشد :

نمونه گواهی های بنیاد فنون زاگرس